Türkmenistanyň Bilim ministirligi

Mary welaýat Baş bilim müdirligi

Online mekdep barada

Biziň täzeliklerimiz

Ýurdumyzyň bilim ulgamynda amala aşyrylýan täzelikler, medeni we ylmy çäreler, bäsleşikler…

Elektron kitaphana

Türkmenistanyň orta mekdeplerinde bilim almak maksdy üçin niýetlenen dersler boýunça kitaplaryň elektron görnüşi

Online bilim portal

Mary welaýatynyň online bilim portalyna birikdirilen mekdepleri. LMS Moodle ulgamy

Resminamalar

Türkmenistanyň Bilim ministirligi tarapyndan tassyklanan buýruklar, gözükdiriji hatlar, maksatnamalar, ýylyk meýilnamalar